Bikinisæsonen fortsætter!


Vi har været en tur i Randers for at besøge kunstskolen
Bifrost, og har nu den store fornøjelse at kunne vise helt nye værker af Kenneth
Rasmussen. Kenneth er en særdeles foretagsom og flittig kunstner. Han hækler,
laver linoleumstryk, og arbejder med ler. Vi har glæden af, at kan vise værker
fra alle tre genrer.

Rasmussen skaber med sin kunst, sit helt eget univers. Det
er bogstaveligt talt stort, det er overraskende og det er med en klar holdning
til såvel politiske spørgsmål, som kommentarer til den hverdag, vi alle er en
del af.

Kenneth Rasmussen har udviklet sine egne betegnelser for nogle
af sine figurer. En af dem kalder han bl.a. for en “Cjørcebønck”. Navnet er bl.a. inspireret af Sissel Kyrkjebø
og en fugl uden navn.

Keramikken vi viser er en blanding af mennesker og dyr, som
med deres helt egne ”frække” udtryk, kalder på både smil og fascination. Da vi
sidst var på Outsider art fair i Paris, var der en overvældende interesse for Kenneths
keramiske figurer, som vi havde tre store eksemplarer med af. Det lykkedes os
at holde dem samlet som en ”familie”, der nu har et godt hjem hos en samler i
Belgien.

Som overskriften antyder, viser vi også et par af Kenneths
overdimensionerede bikini toppe, som han hækler af brugte plasticposer. En
større samling af disse har sidste år været på turne i norden, og en komplet king
size bikini er at finde på museum i Holland. Det var Kenneths mor der lærte ham
at hækle og strikke da han var barn, og siden da har hænderne altid haft gang i
noget kreativt.

Sidst, og i dette tilfælde mindst, viser vi et udvalg af
Kenneth Rasmussens mindre linoleumstryk. Kenneth har muligvis lavet et af de
største tryk der findes, som med en størrelse på 2 x 13 meter kræver lidt af en
væg.

Han har udviklet en speciel teknik til at ”spejle” skriften
i disse tryk, men efterhånden er han så rutineret i sine snit, at han evner at
skrive spejlvendt.

Kom forbi og oplev udstillingen. Vi viser også en lille
film, hvor Kenneth selv fortæller om sine værker. Han giver her en lille prøve
på sin fine humor, som samtidig giver et lille hint om, hvor han henter noget
af sin inspiration fra til kunsten.

Udstillingen kan ses til og med 27. november.

Hilsen Kristine og Lars

 • "Ulvemor"
  Vendor
  Kristian Andersen
  Regular price
  22.000,00 DKK
  Sale price
  22.000,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold
 • "Badekar"
  Vendor
  Kristian Andersen
  Regular price
  18.500,00 DKK
  Sale price
  18.500,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold
 • "Romersk motorvej under Donau"
  Vendor
  Kristian Andersen
  Regular price
  22.000,00 DKK
  Sale price
  22.000,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold

English:

Bikini season continues!


Friday 16
October 4 – 7 pm we open the doors for the autumn's first exhibition.

We have
been on a trip to Randers to visit the art school Bifrost, and we now have the
great pleasure of being able to show completely new artworks by Kenneth
Rasmussen. Kenneth is an extremely enterprising and diligent artist. He
crochets, makes linoleum prints, and works with clay. We have the pleasure of
being able to show works from all three genres.

Rasmussen
creates with his art, his very own universe. It is literally big; it is surprising,
and with a clear attitude to both political issues and comments on our everyday
life.

Kenneth
Rasmussen has developed his own designations for some of his characters. One of
them he calls a “Cjoerceboenck”.

The
ceramics we show are a mixture of humans and animals, which with their very own
"naughty" expression, call for both smiles and fascination. When we
last attended the Outsider art fair in Paris, there was an overwhelming
interest in Kenneth's ceramic figures, of which we had three large copies. We
managed to keep them together as a "family", which now has a good
home with a collector in Belgium.

As the
headline suggests, we also show a pair of Kenneth's oversized bikini tops,
which he crochets from old plastic bags. A larger collection of these has been
on tour in the north last year, and a complete king size bikini can be found at
a museum in the Netherlands. It was Kenneth's mother who taught him to crochet
and knit when he was a child, and since then his hands have always been busy
with something creative.

Last, and
in this case at least, we show a selection of Kenneth Rasmussen's smaller
linoleum prints. Kenneth may have made one of the largest prints there is,
which with has a size of 2 x 13 meters It requires a bit of a wall.

He has
developed a special technique for "mirroring" the writing in these
prints, but gradually he is so experienced in his cuts that he is able to write
in reverse.


Come by and
see the exhibition. We also show a small film where Kenneth himself talks
about his works. Here he gives a small example of his humor, which at the same
time gives a little hint about where he gets some of his inspiration from, for the
artworks he makes.


The
exhibition can be seen until November 27.

Looking forward to see you.

Kristine and Lars