• Stjernetegn - "Sagit tarius - Nonstob rygestob"
  Vendor
  Kenneth Rasmussen
  Regular price
  4.000,00 DKK
  Sale price
  4.000,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold
 • "Sayna.na.na.nebalog"
  Vendor
  Kenneth Rasmussen
  Regular price
  2.500,00 DKK
  Sale price
  2.500,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold
 • "UT"
  Vendor
  Kenneth Rasmussen
  Regular price
  15.000,00 DKK
  Sale price
  15.000,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold
 • "Nej nej mand"
  Vendor
  Kenneth Rasmussen
  Regular price
  2.500,00 DKK
  Sale price
  2.500,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold
 • Stjernetegn - "Gemini"
  Vendor
  Kenneth Rasmussen
  Regular price
  4.000,00 DKK
  Sale price
  4.000,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold

Anne Sophie Oury Haquette

og

Hans Henriksen

Vi byder jer velkommen til en unik udstilling, hvor to kunstnere med helt
forskellige baggrunde og udtryk mødes i en spændende dialog mellem det bløde og
det hårde. Anne Sophie Oury Haquette, en selvlært kunstner fra Lille i Frankrig
med en stærk forbindelse mellem tegning, skrivning og syning, møder Hans Henriksen, en inspirerende keramiker vi har udstillet siden galleriets start i 2016.

Anne Sophie skaber et kunstnerisk univers, hvor teknikkerne smelter sammen på tværs
af papir, tekstiler, natur og historie. Hendes arbejde er en samtale mellem
tegning, skrivning og syning, og hun siger selv at hendes ords tråd
leger med nålens tråd. Hun syr naturfragmenter fast på gamle tekstiler, mens hendes ord
flyder gennem syningens linjer. Hendes valg af gamle blonder og tekstiler
repræsenterer en stræben efter at udtrykke permanensen af følelser og
forbindelser. Det er første gang Anne Sophie udstiller i Danmark.

Hans Henriksen lever sit liv gennem kunsten. På trods af hans manglende syn, har Henriksen
skabt et indholdsrigt kunstnerisk liv på kunstskolen Snurretoppen i Horsens,
hvor han har gået siden 2008. Hans keramiske skulpturer bevæger sig i bløde
organiske former, der næsten udstråler en meditativ ro.

Udstillingen præsenterer en spændende kontrast mellem Hans skønne keramiske værker og Anne Sophies raffinerede broderier af natur og ord. Publikum inviteres til at
reflektere over, hvordan kunsten kan transcenderes på tværs af forskellige
baggrunde og skabe en dyb forbindelse mellem skaber og betragter. Dialogen
mellem det hårde og det bløde er ikke kun en visuel oplevelse, men også en
invitation til at forstå, værdsætte og fejre mangfoldigheden i kunstneriske udtryk.

Kom og oplev denne unikke udstilling og lad dig fordybe i en verden af kontraster,
hvor de bløde og de hårde materialer mødes i en smuk og inspirerende dialog
mellem to enestående kunstnere.

Udstilling +27

Udstillingsperiode
03.02.24 – 17.03.24

Vi ses

Hilsen

Lars og Kristine

Welcome to a unique exhibition where two
artists with completely different backgrounds and expressions come together in
an exciting dialogue between the soft and the hard. Anne Sophie Oury Haquette,
a self-taught artist from Lille, France, with a strong connection between
drawing, writing, and sewing, meets Hans Henriksen, an inspiring ceramicist we
have exhibited since the gallery's start in 2016.

Anne Sophie creates an artistic universe
where techniques blend across paper, textiles, nature, and history. Her work is
a conversation between drawing, writing, and sewing, and she herself says that
the thread of her words plays with the thread of the needle. She sews nature
fragments onto old textiles, while her words flow through the lines of
stitching. Her choice of old lace and textiles represents a pursuit to express
the permanence of emotions and connections. This is Anne Sophie's first
exhibition in Denmark.

Hans Henriksen lives his life through
art. Despite his lack of sight, Henriksen has built a rich artistic life at the
Snurretoppen art school in Horsens, where he has attended since 2008. His
ceramic sculptures move in soft organic forms, almost radiating a meditative calm.

The exhibition presents an exciting
contrast between Hans's beautiful ceramic works and Anne Sophie's refined
embroideries of nature and words. The audience is invited to reflect on how art
can transcend across different backgrounds and create a deep connection between
creator and observer. The dialogue between the hard and the soft is not only a
visual experience but also an invitation to understand, appreciate, and
celebrate the diversity in artistic expressions.

Come and experience this unique
exhibition and immerse yourself in a world of contrasts where soft and hard
materials meet in a beautiful and inspiring dialogue between two exceptional
artists. Anne Sophie will be present during the vernissage.

Exhibition period: February 3 – March 17

We look forward to welcoming you.

 Best regards,

Kristine and Lars