Mød os på stand nr. A42 på THE ART FAIR Kunst for alle.

Copenhagen Outsider Art Gallery
byder velkommen til udstillingen +25. Denne gang en gruppeudstilling med fem
maskinister fra Maskine Maskine Amager.

Fernisering 30. september kl. 11 - 15

Nerven er rå og udtrykkene
meget forskellige kunstnerne imellem, og det på trods af at kunstnerne arbejder
ryg mod ryg i et lille atelier dybt i Maskine Maskine Amagers organisme, i det
gamle Skt. Elizabeth Hospital. Denne egenart og vægren sig mod at danne uniform,
giver udstillingen en særlig kvalitet der den kommende tid kan opleves i
galleriet.

 • Isabella Pontoppidan Wise

 • Naomi Gaspar

 • Bruno Eysturstein

 • Jannik Jensen

Isabella Pontoppidan Wise

Naomi Gaspar

Bruno Eysturstein

Jannik Jensen

Maskine Maskine Amager er de såkaldt svært psykisk syge patienters eget brugerstyrede sted i København. Det er det største af sin slags i Skandinavien. Her arbejdes der på at skabe meningsfuldt arbejde og meningsfuldt fællesskab. Alle opgaver, kunstneriske som praktiske, varetages af maskinisterne selv.

Samarbejdet mellem Maskine Maskine Amager og Copenhagen Outsider Art Gallery har stået på i årevis og det har været et frugtbart samarbejde med udstillinger i galleriet, et utal af kunstforeninger, i Paris på Outsider Art Fair og Art Brut Biennalen i Holland.

Med følgende kunstnere vil vi blive ført ind i 5 meget forskellige universer.

Isabella Pontoppidan Wise, født 2002, Horsens, Danmark. Isabellas kunst portrætterer hendes følelsesverden og processer. Eksperimentelle tilgange gør hendes kunst uforudsigelig og altid relevant - tatovering, blæk, tegning, maling, syning og mere blandes i dets arbejde for at give et glimt af hendes verden. Som det viser sig, bliver det mere end et glimt på grund af hendes arbejde med arketyper og følelser, vi alle deler som mennesker.

Jannik Jensen. Med hvert kunstværk viser Jannik os ikke bare et utroligt løfte, men et kig ind i den mørke fantastiske verden, han bebor. Jannik er født i Danmark i 1989, og den første introduktion til maleriet var fra hans far der malede på porcelæn og lærred. Som 17-årig begyndte Jannik at udtrykke sig på lærredet. Janniks malerier er ikke nogen man kan se i en fart. Den kunstfærdige verden, han skaber, kræver din opmærksomhed i længere tid for at få alle detaljer med. Kunstneren rejser spørgsmål om, hvordan han ser sig selv og verden omkring ham.

Naomi Gaspar, født 1994, København. Selvlært kunstner der arbejder i flere medier, fra maleri, til film, print, tegning af lyd, musik, poesi og mere. Naomis' arbejde bearbejder meget personlige oplevelser, der omfatter en bred vifte af følelser og oplevelser. Henviser til både meget personlige og arketypiske emner, taler hendes kunst til lag af psyken, der også taler til os i drømme, og derved bliver relevant for os alle.

Bruno Mikael Eysturstein, født 1981 i Tórshavn. Med rødder på Færøerne og
kunstneriske studier i Paris er han nu bosat i København. Eystursteins
karrierehøjdepunkter har blandt andet været at kuratere forårsudstillingen 2022
på Statens Kunstmuseum på Færøerne, og bidrage til kunstscenen i "Maskine
Maskine Amager", hvor han maler og underviser i oliemalerier i større
format.

Bolette Liljeroth Lund, født
1987 i Rønne Danmark, er autodidakt kunstner, der arbejder i forskellige
medier. I sin praksis stræber hun efter at skabe en alliance mellem mennesket
og naturen, mellem strengt data og kaos. Hendes arbejde inviterer dig indenfor
i kompakte formater og fremtvinger en menneskelig følelse af tab, tab af
kontrol og en ambivalent harmoni.

FERNISERING
LØRDAG 30/9 2023 KL. 11-15.

ALLE KUNSTNERE VIL VÆRE TILSTEDE.

UDSTILLINGSPERIODE 30/9 - 11/11 2023.

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Hilsen Lars og Kristine

Copenhagen Outsider Art Gallery welcomes you to
the exhibition +25. This time a group exhibition with five machinists from Maskine
Maskine Amager
.

The nerve is raw and the expressions very different between the artists
and this despite the fact that the artist’s work back-to-back in a small studio
deep in Maskine Maskine Amager's organism in the old Skt. Elizabeth Hospital.
This uniqueness and refusal to form a uniform gives the exhibition a special
quality that can be experienced in the gallery for the time to come.

Maskine Maskine Amager is the so-called severely mentally ill patients'
own user-controlled place in Copenhagen. It is the largest of its kind in
Scandinavia. Here, efforts are made to create meaningful work and meaningful
community. All tasks, artistic as well as practical, are carried out by the
machinists themselves.

The collaboration between Maskine Amager and Copenhagen Outsider Art
Gallery has been going on for years and it has been a fruitful collaboration
with exhibitions in the gallery, countless art associations, in Paris at the
Outsider Art Fair and the Art Brut Biennale in the Netherlands.

With the following artists we will be taken into 5 different universes.

Bolette Liljeroth Lund, born 1987 in
Rønne Denmark, is a self-taught artist who works in various media. In
her practice she is pursuing to create an alliance between man and nature,
between strict data and chaos. Her work invites you inside compact formats
and forces forth a human feeling of loss, losing control and an ambivalent
harmony. 

 Bruno Mikael Eysturstein, born 1981 in
Tórshavn. With roots in the Faroe Islands and artistic studies in Paris, he now
resides in Copenhagen. Eysturstein's career highlights include curating the
2022 spring exhibition at the National Art Gallery in the Faroe Islands and
contributing to the art scene in "Maskine Maskine Amager", where he
paints and is teaching larger format oil paintings.

Isabella Pontoppidan Wise, born 2002,
Horsens, Denmark. Isabellas art portraits its emotional world and
processes. Experimental approaches make her art unpredictable and always
relevant - tattooing, inks, drawing, painting, sewing and more all get mixed in
its' work to give a glimpse of her world. As it turns out it becomes more than
a glimpses because of her work with archetypes and emotions we all share as
human beings.

Jannik Jensen.
With every art piece Jannik shows us not just incredible promise but a peek
into the dark fantastical world that he inhabits. Born in Denmark in 1989,
Jannik's first introduction to the paint was through his father painting
on porcelain and canvas. By 17, he started expressing himself on the canvas.
Jannik's painting isn't the one you can see in a hurry. The elaborate world he
creates demands your attention. He raises questions on how he sees himself and
the world around him. Are the creatures in his artworks something you have
seen before or other-worldly?

Naomi Gaspar, born 1994,
Copenhagen. Self-taught artist working in multiple media, from painting, to
film, print, drawing sound, music, poetry and beyond. Naomis' work processes
very personal experiences, encompassing a wide range of feelings and
experiences. Referencing both very personal and archetypal subject matter her
art speaks to layers of the psyche that also speaks to us in dreams, thereby
becoming relevant to all of us.

OPENING SEPTEMBER 30, 2023, AT 11AM TO 3PM.

All ARTISTS WILL BE PRESENT.

EXHIBITION PERIOD SEPTEMBER 30 – NOVEMBER 11, 2023.

See you.

Lars and Kristine

måske kan du også lide denne kunstners værker:

 • UT
  Vendor
  Jannik Jensen
  Regular price
  1.500,00 DKK
  Sale price
  1.500,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold
 • UT
  Vendor
  Jannik Jensen
  Regular price
  1.500,00 DKK
  Sale price
  1.500,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold