• UT
  Vendor
  Jim Sanders
  Regular price
  3.000,00 DKK
  Sale price
  3.000,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold
 • UT
  Vendor
  Jim Sanders
  Regular price
  3.000,00 DKK
  Sale price
  3.000,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold
 • UT
  Vendor
  Jim Sanders
  Regular price
  3.000,00 DKK
  Sale price
  3.000,00 DKK
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold

Britiske Jim Sanders første spirituelle solo udstilling i galleriet. Udstillingen + 26

 Sanders arbejder indenfor genren Outsider og Primitive Art i sit hjem i syd England.
Her har han opbygget et univers der synes at være baseret på mystiske ritualer
og ukendte kræfter.

 Dette giver hans værker en fængslende karakter, og som beskuer lader man sig overvælde af de mange detaljer og den energi de udleder. Jim arbejder med collage, te, akryl og blæk, på alt hvad han kan finde af materialer. Det kan være aviser, lærred, blade,
matrikelkort, træ, skeletter, fjer, smykker og metal.

 Hans tematikker er monumentale – religion, fødsel, kærlighed, sex og død – og
trækker fortid, nutid og fremtid ind i et enkelt landskab af eksistens. Sanders bor i Brighton lidt nede af en lille stille gade, bag en stærkt bemalet
hoveddør der fungerer som en åndelig og bogstavelig indgang til hans eget Shangri-La.

Hver uge tager han værker ned, hænger nye op og andre bliver der arbejdet videre på. Små noter og doodles farvet med kaffe, te og blæk giver en problemfri fusion af kunst og
liv, der ser ud til at gå ud i et for Sanders. Med en sådan manisk mængde
kunstværker burde man tro det gjorde hans hjem kaotisk, men der er en overraskende ro. Måske spiller farvenuancerne også en rolle, for det er ofte neutrale baggrundsfarver Sanders bruger, og de stærke nuancer spiller ikke så stor en rolle.

Værkernes mørke undertoner afspejler livets rudimentære elementer, det er vores egen
frygt og tabuer for emnet, der kan gøre det spøgende og ubehageligt. Dette gør
det ikke mindre genialt. Jim maler og skaber for sig selv, udelukkende drevet
af hans ønske om at være kunstnerisk.

 

Jims værker vokser ud alle vegne i huset. Gulvene er bemalet i sort, hvid og røde farver, i alle lofter hænger der kaffesække, kranier og drømmefanger lignende ting. På alle vægge hænger der værker i alle størrelser og materialer. Små templer og
ikoner blander sig med gevirer, muslingeskaller, røgelsespinde og
musikinstrumenter. Her findes ingen sofa og ej heller et TV, for kunstneren
bruger alle sine vågne timer på kreative processer. Kunst er hele hans liv, om
det er indenfor musik, scenografi eller kunst. Selvom penge altid er velkomne, virker
det som om værdsættelse af hans kunst er den største del af betalingen.

 Mange af Sanders værker er signeret 'sans', som betyder UDEN på fransk. Et bevis på hans ligegyldighed over for overfladiskheden i nutidens kunstverden.

Udstilling +26

Fernisering lørdag den. 18. november 2023 KL. 11-15.

Kunstneren vil være tilstede på åbningsdagen.

Udstillingsperiode
18.11.23 – 13.01.24

Vi ses

Hilsen

Lars, Jim og Kristine

British Jim Sanders first spiritual solo exhibition in the gallery.

 Sanders works within the genre of Outsider and Primitive Art in his home in the south of
England. Here he has built a very special spiritual universe based on mysterious rituals and unknown forces.

 This gives his works a captivating character, and as a viewer you are overwhelmed by the many details and the energy they emit. Jim works with collage, tea, acrylic and ink, on anything he can find of materials. It can be newspapers, canvas, leaves, maps, wood, skeletons, feathers, jewelry, and metal.

 His themes are monumental – religion, birth, love, sex, and death – and draw past, present and
future into a single landscape of existence. Sanders lives in Brighton just
down a small, quiet street, behind a brightly painted front door that serves as
a spiritual and literal entrance to his own Shangri-La.

 Every week he takes down works, hangs new ones up and others are continued to be worked on. Small
notes and doodles colored with coffee, tea and ink seem like a fusion of art and life that seem to merge into one for Sanders. With such a manic amount of artwork, you'd think it made his home chaotic, but there's a surprising calm. Perhaps the color shades also play a role, because Sanders often uses neutral background colors, and the strong shades do not play such a big role.

 The dark undertones of the works reflect the rudimentary elements of life, it is our own fears and taboos about the subject that can make it haunting and uncomfortable. This does not make it any less brilliant. Jim paints and creates for himself, driven solely by his desire to be artistic.

 Jim's works are growing out from everywhere in the house. The floors are painted in black,
white and red. Coffee sacks, skulls and dream catcher similar things hang in all the ceilings. On all the walls there are hanging works in different sizes and materials. Small temples and icons mingle with antlers, seashells, incense sticks and musical instruments. There is no sofa here, nor a TV, because the
artist spends all his waking hours on creative processes. Art is his whole
life, whether it is within music, scenography, or art.

 Jim always takes a stack of small works with him when he goes by train, bus, or plane. Some are
new and others older, but each time they have been on a trip, and further work has been done on them, a new date is added so they become a kind of diaries for him.

Many of Sander's works are signed 'sans', which means WITHOUT in French. A testament to his indifference
to the superficiality of today's art world.

“I am outside the outsiders,

but also outside the insiders!”

 

Come to the opening and greet the artist and see the spiritual and fantastic exhibition.

 

Opening Saturday November 18, 2023. From 11am to 3pm.

Exhibition period
18.11.23 – 13.01.24

See you Lars, Jim and Kristine